Kalite
/ Teknoloji / Kalite

Kalite, müşteri memnuniyetini sağlamak için bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiş bir olgu ve hedefler, fikirler, genel amaç ve beklentiler doğrultusunda ilerlemek istediğimiz yolda bizlere yol gösteren referans niteliğindedir.

Tüm çalışanlarımızın hedefi, değerlerimiz doğrultusunda müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde bir kaliteyi bütün üretim ve hizmet süreçlerimizde gerçekleştirmektir. Bu hedefe en sağlıklı şekilde ulaşmanın ve artık daha seçici, daha bilinçli müşteri isteklerini karşılamanın, Kalite Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanması ile mümkün olacağının bilincindeyiz.

 

 

 

 • Bu amaçla oluşturmuş olduğumuz Yönetim Sisteminin kuruluşumuza sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Değişken çevre şartlarında kurumsal bir kimlik sahibi olmak, belirlenen misyona etkili bir vizyonel bakışla ulaşmak,
 • Sektörümüzde rekabet avantajı sağlamak, rekabet gücünü arttırmak, öncü bir nitelik kazanmak, güçlü bir imaj ve güven duygusu yaratmak,
 • Çalışanların memnuniyeti, sürece katkıları, süreç içerisindeki önemleri, bilinç düzeylerinin geliştirilmesi,
 • Amaca uygun iyi belirlenmiş hedefler ortaya koymak,
 • Bir işin tek defada en doğru haliyle meydana getirilmesi,
 • İsrafı önlemek, verimi arttırmak,
 • Tüm süreçlerimizde maliyetlerin azaltılması,
 • Çevreye olan duyarlılığı arttırmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri azaltmak,
 • Sürekli gelişim.


Firmamızda oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekliliği için; sistem entegre olarak organizasyona adapte edilmiş, ulaşılabilir ve net hedefler belirlenmiştir, hedeflere ulaşmak için gerekli koordinasyonlar sağlanmış, etkin, izlenebilir, ölçülebilir kontrol mekanizmaları oluşturulmuş ve güçlü bir iletişim ağı ile tüm bunların sistem içerisine nüfuz etmesi sağlanmıştır.