İnsan Kaynakları Politikamız
  • Firmamıza ait tüm sahalarda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak; önleyici faaliyetler ile iş kazalarını en aza indirmek,
  • Strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz kalifiye ve işe en uygun adayı istihdam etmek,
  • Çalışanlarımızın yetkinlik ve nitelikleri geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Kalitemizi sürekli olarak iyileştirmek amacıyla çalışanlarımızın yönetime katılımını arttırmak,
  • Çalışanlarımızın refah seviyesini arttırmak,
  • Çalışan memnuniyeti ve aidiyet duygusu açısından fark yaratmaktır.